Przedsiębiorstwo Wyposażenia Stacji Paliw

System suchy – Tank Ranger 5

Kontroler Tank Ranger 5 obsługuje do 4 szt. czujników detekcji.

Dostępne są następujące czujniki:

  • oparów ropopochodnych
  • cieczy
  • LPG
  • czadu
  • estrów
  • toluenu
  • i inne

Zastosowanie również do piezometrów i do separatorów.