Przedsiębiorstwo Wyposażenia Stacji Paliw

System mokry – Afriso LAG14ER lub GOK LAG2000

Detektor wycieku przeznaczony jest do kontroli ciągłej dwupłaszczowych zbiorników naziemnych i podziemnych wypełnionych cieczami palnymi.

Przestrzeń międzypłaszczowa zbiornika i zbiornik retencyjny wypełnione są cieczą detekcyjną. W przypadku uszkodzenia zbiornika następuje wyciek cieczy detekcyjnej na zewnątrz lub do zbiornika, co powoduje spadek poziomu cieczy w zbiorniku retencyjnym zwiększając opór elektryczny. Następuje załączenie alarmu dźwiękowego i sygnalizacji świetlnej.

Detektor składa się z sygnalizatora, zbiornika cieczy detekcyjnej i sondy.

Dodatkowo oferowany jest zestaw montażowy.

Oddzielnie można dokupić dodatkowy zbiornik cieczy, centralkę lub sondę.