Przedsiębiorstwo Wyposażenia Stacji Paliw

Termodensymetr LPG

Termodensymetr (termoaerometr) mierzy gęstość (ciężar właściwy) LPG i temperaturę.

Posiada świadectwo wzorcowania wystawione przez Urząd Miar.

Pomiar odbywa się w specjalnym cylindrze metalowo-szklanym wyposażonym w zestaw zaworów i manometr ciśnienia.

Mając trzy parametry: gęstość, temperaturę i ciśnienie można określić skład mieszanki propan- butan.