Przedsiębiorstwo Wyposażenia Stacji Paliw

Sorbent Damolin 10kg

Sorbent ABSODAN PLUS firmy DAMOLIN to sypki granulat mineralny o uziarnieniu 0,5 – 1mm, przeznaczony do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych:

  • olejów
  • paliw
  • innych ropopochodnych
  • tłuszczy
  • smarów
  • chłodziw
  • a także chemikaliów – kwasów, zasad, rozpuszczalników

ABSODAN PLUS jest naturalny, chemicznie obojętny, niepalny.

Posiada wysoką chłonność do 130% własnej masy.

Dostępny w ergonomicznych, 10kg workach z uchwytem.