Przedsiębiorstwo Wyposażenia Stacji Paliw

Przerywacz płomienia deflagracji RPPD

Przerywacz płomienia deflagracji RPPD

DN50 do DN200

Przerywacz płomienia typu RPPD przeznaczony do stosowania w instalacjach rurowych, we wnętrzu których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i par cieczy zapalnych.

Wybuch o charakterze deflagracji (spalanie)

Zgodny z Dyrektywą ATEX

Może być montowany w sąsiedztwie zaworów ZO