Przedsiębiorstwo Wyposażenia Stacji Paliw

Elementy instalacji zbiorników LPG

  • zawór napełnienia double check REGO 7501 (prosty)
  • zawór napełnienia double check REGO 7502 (kątowy)
  • zawór napełnienia z talerzem zwrotnym REGO 7579
  • zawór poboru fazy gazowej z manometrem REGO 9101
  • wskaźnik poziomu LPG Junior – pływakowy poziomowskaz z odczytem procentowym napełnienia zbiornika. Wymiana tarczy możliwa przy napełnionym zbiorniku