Przedsiębiorstwo Wyposażenia Stacji Paliw

„TECH-PAL” Przedsiębiorstwo Wyposażenia Stacji Paliw powstało w 1994r w odpowiedzi na przekształcenia własnościowe państwowego Przedsiębiorstwa Generalnych Dostaw Baz Paliw TORPAL w Kozerkach.

Od początku istnienia nieprzerwanie dostarczamy techniczne wyposażenie stacji i baz paliw, stacji LPG, armaturę do autocystern:

zbiorniki paliwowe, dystrybutory – odmierzacze, separatory, monitoring zbiorników, zawory oddechowe, zawory antyprzepełnieniowe, zawory zwrotne, stanowiska zlewowe, przerywacze płomienia – bezpieczniki ogniowe, szybkozłącza camlock, szykozłącza Euro DIN, zawory i armaturę autocystern, wyposażenie ADR, odzież antyelektrostatyczna, narzędzia nieiskrzące, sorbent, systemy rurociągów PE do zgrzewania, węże paliwowe do dystrybutorów i przeładunkowe, węże do stacji LPG, pistolety i części zamienne ZVA-Elaflex, łaty i przymiary pomiarowe, kolby pomiarowe, pastę wodoczułą, termodensymetry, butelki do próbek paliw, pompy i liczniki PIUSI do ON i adblue, filtry do dystrybutorów paliw i LPG

Firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. www.ceidg.gov.pl

NIP 5291001394